طراحی و اجراء غرفه

مشارکت کنندگانی که از غرفه های پیش ساخته استفاده نمی کنند و علاقه مند به طراحی غرفه خاص هستند، می توانند ضمن تکمیل فرم مربوطه و ارائه اطلاعات لازم در این زمینه از ستاد برگزاری درخواست ارائه طرح سه بعدی نمایند.

جهت دریافت فرم PDF طراحی و اجراء غرفه لطفاً اینجا کلیک کنید.