فرصت های تجاری (اسپانسرینگ)

نوع خدمات الماس طلایی نقره برنز
درج لوگو روی پوستر *** ** * *
درج لوگو روی کارت پارکینگ * *    
درج لوگو روی کارت غرفه داران * * *  
درج نام و نشان تجاری در بند کارت غرفه داران   *    
درج لوگو روی کارت های دعوت  * *    
درج لوگو روی بنرهای شهری و سایر تبلیغات محیطی * *    
اختصاص فضای نمایشگاهی در موقعیت ممتاز 32 متر مربع 28 متر مربع 20 متر مربع 12 متر مربع
اختصاص وقت سخنرانی در مراسم افتتاحیه *      
تجلیل در مراسم اختتامیه *  *    
اهدای لوح تقدیر * *  *  *
آگهی تبلیغاتی در کتاب نمایشگاه 2 صفحه رنگی 1 صفحه رنگی نیم صفحه رنگی نیم صفحه رنگی
اختصاص کارت تشریفاتی خودرو جهت ورود به فضای نمایشگاه ** *    
پخش مصاحبه در رادیو سراسری *      
پوشش خبری ویژه قبل، در حین و پس از برگزاری نمایشگاه * * *  
بیلبورد در محل پر تردد نمایشگاه *      
تبلیغ در رادیو نمایشگاه 40 نوبت در روز  30 نوبت در روز  20 نوبت در روز  10 نوبت در روز
درج نام و نشان تجاری در برگه های نظرسنجی *** ** * *
درج نام و نشان تجاری روی خودکارهای نظرسنجی *      
امتیاز اهتزار بالون تبلیغاتی در محل نمایشگاه * *    
اجرای مسابقه و قرعه کشی در محل نمایشگاه * *    
توزیع بروشور در پکیج همایشهای جانبی   *    
نصب پرچم در محل سخنرانی ها و مصاحبه ها *** ** * *
درج نام و نشان تجاری در محل نمایش تندیس ویژه نمایشگاه *** ** * *
125 میلیون تومان 85میلیون تومان 45 میلیون تومان 35 میلیون تومان