مراحل ثبت نام

  • تکمیل فرم های ثبت نام و تحویل آن به دبیرخانه جشنواره جهت رزرو غرفه
  • پرداخت وجه ظرف 48 ساعت پس از رزرو
  • جانمایی غرفه
  • ارسال مدارک و فرم های تکمیلی

برای اطلاع از مدارک لازم لطفاً اینجا کلیک کنید.